23/01/2018 20:21

กติกา

Beinbet168 ขอใช้สิทธิ์ในการระงับและยกเลิกรายการเล่นที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากการใช้โปรแกรม Bots , Robot และโปรแกรมต่าง ๆ

เพื่อทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้โปรแกรม และสร้างความเสียหายให้กับ Beinbet168 หรือ สมาชิกทุกคน และถือว่ารายการเล่นทุกรายการเป็นรายการเล่นที่ผิดปกติเป็นรายการเล่นโมฆะจะไม่คิดผลได้เสียในรายการบัญชีนั้นๆทุกกรณี

กฎกติกาข้อนี้ จะบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กับบุคคลผู้ซึ่งใช้หรือพยายามจะใช้โปรแกรมเหล่านี้กับ Beinbet168 เท่านั้นและยึดถือข้อมูลและดุลยพินิจของ Beinbet168 เป็นสิทธิขาดในการตัดสิน